Facebook YouTube
Home 2013 December
formats

Forskningsfusk vid Uppsala Universitet om hyperakusi och tinnitus?

I slutet av oktober disputerade psykologen Linda Jüris och godkändes av examinatorerna och fick sin doktorshatt. Nyligen har det dock till rektor Eva Åkesson och professor Sten Rubertsson, ansvarig för medicinfakulteten, vid Uppsala universitet inkommit allvarligt klander som jämställer Linda Jüris doktorsavhandling ”Hyperacusis – Kliniska studier och effekt av kognitiv beteendeterapi” med forskningsfusk. Ämnet för doktorsavhandlingen

Läs mer…

Share

Besök NHF:s Modersida, USA

nhf_international