Facebook YouTube
Home 2014 June
formats

Medvetenhet ÄR din hälsofrihet

  “All materia har sitt ursprung och existerar endast genom en kraft, bakom denna kraft existerar ett medvetande och ett intelligent sinne, detta sinne är en matris av all materia” -Max Planck fader av kvantfysiken 1944   Medvetenhet!   Medvetenhet finns i luften och överallt runtomkring oss. Vi är medvetande och vi består av medvetande,

Läs mer…

Share
formats

Nya EU-regler påverkar matallergiker

I december inför EU nya regler för hur innehållet i mat ska deklareras. Varje medlemsland genomför nu en process för att anpassa sina lagar till de nya EU-reglerna. För Sveriges del har Livsmedelsverket tagit fram ett förslag som ligger ute på remiss. Astma- och Allergiförbundet har försökt påverka Livsmedelsverket att gå längre än EU:s minimikrav och

Läs mer…

Share
Comments Off on Nya EU-regler påverkar matallergiker.

Besök NHF:s Modersida, USA

nhf_international