Facebook YouTube
formats

Riksdagen röstade Nej till alla vaccinmotioner (år 2017)

Published on May 10, 2017, by in Alla Artiklar.

Idag fattade Riksdagen beslut angående Socialutskottets Betänkande 2016/17:SoU7,  som innehöll en rad olika åtgärder för folkhälsan. Det som fick en stor del av befolkningen att bevaka just detta ärende var att det innehöll flera motioner som skulle bana väg för såväl fler vaccinationer som tvångsvaccinering. Detta var något som engagerade många, inte bara de som har valt bort vaccin utan även

Läs mer…

Share
Comments Off on Riksdagen röstade Nej till alla vaccinmotioner (år 2017).

Besök NHF:s Modersida, USA

nhf_international