Facebook YouTube
Home 2019 October
formats

Kjell Asplunds KAM-lagförslag sågas helt av NHF Sweden – hela utredningen måste diskvalificeras

Den 5 juni i år lades KAM-lagförslaget fram av Socialdepartementet. Utredaren Kjell Asplund var ålagd att utreda aspekter på alternativmedicin enligt en rad punkter, men NHF Sweden redogör i sitt remissyttrande för hur Asplund har brustit i sitt åtagande. Asplund har inte ens fullgjort den första punkten på Regeringens lista. Dessutom var KAM-expertkommittén jävig med

Läs mer…

Share
Comments Off on Kjell Asplunds KAM-lagförslag sågas helt av NHF Sweden – hela utredningen måste diskvalificeras.

Besök NHF:s Modersida, USA

nhf_international