Facebook YouTube
Home 2022 March
formats

Skriv på EU-medborgarinitiativ: Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected

Medborgare i Europa enas för att ändra EU:s regler angående 5G Det europeiska medborgarinitiativet (ECI) Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected har registrerats av EU-kommissionen, och nu den 1 mars 2022 “slår portarna upp” för namninsamlingen i samtliga 27 EU-länder – så även i Sverige! Målet med intitiativet (ECI:n) är att stärka medborgarnas rättsskydd

Läs mer…

Share
Comments Off on Skriv på EU-medborgarinitiativ: Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected.

Besök NHF:s Modersida, USA

nhf_international