Facebook YouTube
Home Archive for category "Elektromagnetisk strålning"
formats

Skriv på EU-medborgarinitiativ: Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected

Medborgare i Europa enas för att ändra EU:s regler angående 5G Det europeiska medborgarinitiativet (ECI) Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected har registrerats av EU-kommissionen, och nu den 1 mars 2022 “slår portarna upp” för namninsamlingen i samtliga 27 EU-länder – så även i Sverige! Målet med intitiativet (ECI:n) är att stärka medborgarnas rättsskydd

Läs mer…

Share
Comments Off on Skriv på EU-medborgarinitiativ: Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected.
formats

Strålsäkerhetsmyndigheten vilseleder om risker med trådlös teknik i skolan

Införandet av trådlös informationsteknik, IT i skolan har baserats på ett grovt felaktigt underlag från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM påstår att man har ”gjort mätningar” i skolan som visat att strålningen från tekniken är ofarlig. SSM baserar dock sitt ställningstagande på en enda mätning år 2009 i en liten skola utan barn. Verklig exponering kan sammanlagt

Läs mer…

Share
Comments Off on Strålsäkerhetsmyndigheten vilseleder om risker med trådlös teknik i skolan.
formats

Franska myndigheter skyddar sina barn mot mobilstrålning medan svenska myndigheter blundar

Barn är mer känsliga för trådlös teknik, och absorberar även betydligt mer strålning än en vuxen då de utsätts för samma mängd strålning. 9 av 10 mobiler som hålls intill kroppen vid användning överskrider dessutom gränsvärdet för redan vid vuxenanvändning. Tekniken har visat sig ha en rad skadliga effekter. Fransk myndighet rekommenderar därför i en ny expertrapport att

Läs mer…

Share
Comments Off on Franska myndigheter skyddar sina barn mot mobilstrålning medan svenska myndigheter blundar.
formats

Europeiska Akademin för Miljömedicin – nya riktlinjer angående ohälsa från elektromagnetisk strålning

    En grupp läkare från Europeiska Akademin för Miljömedicin har gett ut nya riktlinjer för att förebygga, ställa diagnos och behandla sjukdomar orsakade av elektromagnetisk strålning. Första behandlingsåtgärd bör vara reducering eller eliminering av strålningen. Läkarna ger också nya rekommendationer för högsta exponering som även skyddar mot hälsorisker med längre tids exponering, till skillnad

Läs mer…

Share
Comments Off on Europeiska Akademin för Miljömedicin – nya riktlinjer angående ohälsa från elektromagnetisk strålning.
formats

160 vetenskapsmän i appell till WHO och FN – stora hälsorisker med elektromagnetisk strålning

I en appell till FN och WHO skriver över 160 vetenskapsmän i dag att de är allvarligt oroade för de hälsorisker som den ökade elektromagnetiska strålningen från telekom-branschen, bland annat från mobiltelefoner, för med sig. Jag kommer med obehagliga nyheter om våra favoritleksaker mobiler, surfplattor, wifi med mera. För att tala klarspråk de skadar de levande cellerna

Läs mer…

Share
Comments Off on 160 vetenskapsmän i appell till WHO och FN – stora hälsorisker med elektromagnetisk strålning.
formats

Blir Kanada först med varningstexter på mobil?

Måndagen den 19 januari 2015 meddelade Oakvilles riksdagsledamot Terence Young att det finns ett flerpartistöd för hans proposition med kravet att tillverkare av trådlösa enheter ska sätta etiketter med hälsovarningar på sina förpackningar. Terence Young är känd för sin kamp för en ny lag som antogs år 2014, med krav på att läkemedelsföretagen ska ha en bättre

Läs mer…

Share
Comments Off on Blir Kanada först med varningstexter på mobil?.
formats

Kalle Hellberg har bojkottats av Ulricehamns Tidning – får inte sprida hälsoinformation

Kalle Hellberg har stoppats från att skriva insändare och debattartiklar i Ulricehamns Tidning. Han satte därför istället ihop en annons och fick klartecken att den skulle komma in på lördagen. Kalle fick dock några dagar senare veta att ansvarig utgivare hade stoppat annonsen med hänvisning till “olämpligt innehåll”. Tidningen ansåg tydligen att allmänheten ska hindras

Läs mer…

Share

Besök NHF:s Modersida, USA

nhf_international