Facebook YouTube

Codex Alimentarius

Gavel_klubba

Vad vet du om Codex Alimentarius?

Codex Alimentarius är latin för ”livsmedelskod” och består helt enkelt av de standarder och lagar som styr livsmedel, livsmedelsproduktion och livsmedelssäkerhet internationellt.

Visste du att Codex Alimentarius:

  • Hotar tillgången till naturlig och hälsosam mat?
  • Vill begränsa våra kosttillskott?
  • Hotar tillgången till naturlig och alternativmedicinsk behandling?
  • Hotar ekologisk odling?
  • Främjar genmanipulerade produkter?
  • Främjar stora bolag som Monsanto m fl så att de kan få total kontroll över våra livsmedel, kosttillskott och hälsokost?

 

Codex Alimentarius-kommissionen är baserad i Italien, Rom, och grundades 1963. Det är en internationell organisation som drivs av Jordbruks- och livsmedelsorganisationen FAO inom FN, samt WHO, världshälsoorganisationen.

Codex Alimentarius officiella mål är att skydda konsumenten, men det som händer är i stället att stora transnationella livs-och läkemedelsföretag använder FAO och WHO som verktyg att genom Världshandelsorganisationen WTO verka för att kontrollera den globala marknaden för livsmedel och läkemedel. De använder Codex Alimentarius för att säkerställa stora profiter på bekostnad av människors och djurs hälsa. Detta är möjligt eftersom många som sitter i kommissionen är politiska byråkrater som ofta inte är sakkunniga i hälsofrågor, och för att delegaterna också är utsatta för starka påtryckningar och aggressiv lobbyverksamhet från de globala storföretagen samt på det sätt som Codex administreras.

Läs mer i NHF:s bokCodex Alimentarius- Global livmedelsimperialism” Red. Scott Tips.
Bibliotektjänst har recenserat boken; Lektör Nils-Olof Bjellvi:

Codex Alimentarius uppges vara ett internationellt hot mot vår hälsofrihet då organisationen – lierad med FN – håller på att förpassa kosttillskott och liknande produkter till att stå under kontroll av läkemedelsindustrin och ett samarbetsvilligt regeringsmaskineri. Delegaterna som utformar Codex-reglerna uppges vara regeringstjänstemän och byråkrater, vilka i stor utsträckning tycks stå i skuld till de multinationella läkemedelsföretagen som vill monopolisera och ta fram kemiska versioner av naturliga hälsolivsmedel och kosttillskott. Codex-kommissionen och dess kommittéer åsikter anses grundas på politik, egenintresse och skrämseltaktik för att undervärdera värdet av naturliga kosttillskott. Detta utvecklas närmare i artiklarna. Bokens innehåll förmedlar en intresseväckande infallsvinkel inom ett aktuellt ämnesområde vilket bör vara av intresse för politiker och allmänhet. 

Detta är orsaken till att det behövs en icke- vinstdrivande röst, som NHF, för att föra talan för de människor som vill ha naturlig, ekologisk mat, bra och verksamma hälso-/kosttillskott, frihet att välja behandlingsform, samt även förbättrade livsvillkor för djuren. NHF är den enda organisation som förespråkar hälsofrihet  och som har mandat att föra sin talan i Codex Alimentarius möten.
Stöd vårt arbete genom att bli medlem i NHF Sweden

 

NHF – Codex Alimentarius & Health Freedom

A film by Kevin P. Miller

 

Läs mer:

Vad är Codex Alimentarius?

Scott Tips berättar om Codex och vikten av att göra sin röst hörd

Miljoner spenderas på onödiga “restriktioner”

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Besök NHF:s Modersida, USA

nhf_international
Home Codex Alimentarius