Facebook YouTube

NHF´s bok “Codex Alimentarius”

Boken “Codex Alimentarius  Global livsmedelsimperialism” är sammanställd och redigerad av NHF:s ordförande Scott Tips. Hittills har han deltagit vid fler Codex-möten än någon annan hälso- och frihetsaktivist.

Scott Tips

Scott Tips

 Codex Alimentarius officiella mål är att skydda konsumenten, men det som händer är i stället att stora transnationella livs-och läkemedelsföretag använder FAO och WHO som verktyg att genom Världshandelsorganisationen WTO verka för att kontrollera den globala marknaden för livsmedel och läkemedel.

 

De använder Codex Alimentarius för att säkerställa stora profiter på bekostnad av människors och djurs hälsa. Detta är möjligt eftersom många som sitter i kommissionen är politiska byråkrater som ofta inte är sakkunniga i hälsofrågor, och för att delegaterna också är utsatta för starka påtryckningar och aggressiv lobbyverksamhet från de globala storföretagen samt på det sätt som Codex administreras.

 

bokbild_codex

Bibliotektjänst, Lektör Nils-Olof Bjellvi har recenserat boken, i BTJ-häftet 

Han inleder så här: “Codex Alimentarius uppges vara ett internationellt hot mot vår hälsofrihet då organisationen – lierad med FN – håller på att förpassa kosttillskott och liknande produkter till att stå under kontroll av läkemedelsindustrin och ett samarbetsvilligt regeringsmaskineri.”
Bjellvi tar även upp att boken beskriver att delegaterna som utformar Codex-reglerna är byråkrater, som ofta verkar stå i skuld till de multinationella läkemedelsföretagen som enbart vill ta fram kemiska versioner av naturliga hälsolivsmedel och kosttillskott, företag som verkar för en monopolisering på området. 
Bjellev avslutar så här: “Codex-kommissionen och dess kommittéers åsikter anses grundas på politik, egenintresse och skrämseltaktik för att undervärdera värdet av naturliga kosttillskott. Detta utvecklas närmare i artiklarna. Bokens innehåll förmedlar en intresseväckande infallsvinkel inom ett aktuellt ämnesområde vilket bör vara av intresse för politiker och allmänhet. “

 

Vem vinner mest på onödiga “standarder” och “rekommendationer” och som vinner laga kraft medan du läser dessa ord?

Hur passar Codexprocessen som hand i handske i en rad andra uppkommande avtal, överenskommelser och andra verkställande arrangemang som sprider sig som ett kontrollnät över både individer och företag?

Hur passar EU, NAFTA, CAFTA, FTAA och den kommande Amerikanska Unionen in i detta scenario?

Varför är de konventionella medierna så egendomligt tysta om Codex Alimentarius?

Varför är Codexmötena några av de minst demokratiska institutionerna som existerar?

Hur kommer det sig att en relativt liten grupp hälsofrihetsälskande individer och organisationer utmanat denna process under mer än ett decennium?

Vad behöver du veta nu för att handla rätt och skydda dig själv och din hälsa?

 

Svaren på dessa och andra frågor hittar du i den här boken. Du får ta del av vad människor berättar som har följt Codex under många år.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Beställ boken Codex Alimentarius

bokbild_codex

Pris:  150 kr + 55 kr frakt = 205 kr

För medlemmar i NHF Sweden: 100 kr + 55 kr frakt = 155 kr

NHF Swedens bankgiro: 445-6182 

 

Kontakta NHFSweden ifall du vill bli återförsäljare av boken

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Bli medlem År 2022/köp av tidningar

Betala in din medlemsavgift 290 kr för år 2022 på NHF Swedens Bankgiro: 445-6182 eller enligt val nedan för att få tidningen Hälsofrihet. Du är då med i utlottningen av 15 liter kolloidalt silver, Ionosil från Ion Silver (dragning 15 januari 2023). Fyll sedan även i dina uppgifter i detta formulär. Tidningen utkommer med 4 nummer om året. Betalning sker innan 28 februari - betalning efter det datumet så skickas tidningarna mot portotillägg. Familjemedlemskap (utan tidning) erhålles mot tillägg på 50 kr per familjemedlem, när en i familjen innehar huvudmedlemskap. Familjemedlemmar får också vars en lott i utlottningen av Ionosil. Om du vill ha de 4 tidningarna för tidigare år alternativt ha specifika tidningsnummer eller NHF Swedens bok Codex Alimentarius så betala in för det och ange det nedan, så skickas det till dig.

Betalningsinformation för dig som betalar från utlandet: Kontomottagare: NHF Sweden, Bank: Swedbank, IBAN: SE83 8000 0821 4993 3146 2359, BIC: SWEDSESS


Adress

 

 

 

 

 


                              

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Besök NHF:s Modersida, USA

nhf_international
Home Codex Alimentarius NHF´s bok “Codex Alimentarius”