Facebook YouTube

GDPR – NHF Swedens Intigritetspolicy

Checklista Kontrollera Lista Markör Kontro

NHF Swedens Intigritetspolicy

National Health Federation Sweden hanterar all personlig data enligt de legala direktiv som nya GDPR-lagen föreskriver. Föreningen hanterar inga känsliga personuppgifter och lägger stor vikt vid att upprätthålla en stor säkerhet kring hur föreningen lagrar vår data.

I vår integritetspolicy kan du se vilken data vi lagrar, hur vi använder denna information, varför vi sparar den och hur du kan begära att få ut information om dig. Du kan när som helst ändra sina uppgifter, få information om dem eller be om att bli borttagen från vårt register genom att kontakta oss via nhfsweden@gmail.com eller kontakta sekreteraren Sara Boo telefon 042-504 54. Om du inte längre vill ha någon information från oss kan du välja att helt bli borttagen från vårt register

 

Vilken information vi sparar

National Health Federation Sweden sparar bara standardinformation, oftast bara namn, eventuellt företagsnamn, adress, telefonnummer och mailadress samt sådan information som du själv har angett och som vi behöver för att fullfölja våra åtagenden gentemot dig, som till exempel bokbeställning. Vi sparar således enbart sådana uppgifter som kan ses som naturliga och gängse för en verksamhet som vår att efterfråga. Vi sparar de uppgifter som krävs av Skatteverket/svensk lag.

 

Varför vi hanterar informationen

Anledningen till att vi hanterar informationen kan bero på flera syften som till exempel:

  • För att vi ska kunna skicka dig tidningen Hälsofrihet och annan medlemsinformation.
  • För att vi ska kunna svara effektivt på dina förfrågningar.
  • För att kunna bearbeta och slutföra dina beställningar/bokningar/köp.
  • För att kunna kontakta dig för att tillhandahålla information om våra tjänster, kunna skicka elektroniska periodiska uppdateringar på våra tjänster och / eller information om nyheter, seminarier och event
  • För att kunna samla feedback
  • För att du ska kunna navigera lättare på vår hemsida.
  • För att vi ska kunna leva upp till de lagmässiga krav som myndigheter ställer på oss, exempelvis skatteverket

Vi hanterar ingen personlig information som vi inte behöver för att utföra dessa uppgifter.

 

Hur vi skyddar din information

Vi skyddardin information genom att det bara är ett fåtal personer som har tillgång till dina personuppgifter, det vill säga endast de som arbetar med att uppfylla de skyldigheter som föreningen har gentemot dig, det innebär även de företag som är involverade för att tillverka och leverera tidningen till dig, exempelvis tryckeriet. Självklart så varken säljs eller ges dina personuppgifter vidare till tredje part. Våra servrar där vi lagrar informationen finns inom EU. Vi lämnar självklart inte ut någon information till tredje part om inte detta krävs av lagen. Detta kan till exempel vara Skatteverket.

Om du vill framställa en begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta NHF Sweden nhfsweden@gmail.com.

 

Dina rättigheter – hur du ändrar dina uppgifter, eller får information om dina uppgifter samt raderar dina uppgifter

Du kan när som helst ändra/rätta/radera dina uppgifter, få information/registerutdrag eller begära att helt bli borttagen från vårt register genom att kontakta oss via nhfsweden@gmail.com eller via sekreteraren Sara Boo tel: 042-504 54.

Share

Besök NHF:s Modersida, USA

nhf_international
Home GDPR – NHF Swedens Intigritetspolicy