Facebook YouTube
Home Posts tagged "Elektromagnetisk strålning"
formats

Strålsäkerhetsmyndigheten vilseleder om risker med trådlös teknik i skolan

Införandet av trådlös informationsteknik, IT i skolan har baserats på ett grovt felaktigt underlag från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM påstår att man har ”gjort mätningar” i skolan som visat att strålningen från tekniken är ofarlig. SSM baserar dock sitt ställningstagande på en enda mätning år 2009 i en liten skola utan barn. Verklig exponering kan sammanlagt

Läs mer…

Share
Comments Off on Strålsäkerhetsmyndigheten vilseleder om risker med trådlös teknik i skolan.
formats

Franska myndigheter skyddar sina barn mot mobilstrålning medan svenska myndigheter blundar

Barn är mer känsliga för trådlös teknik, och absorberar även betydligt mer strålning än en vuxen då de utsätts för samma mängd strålning. 9 av 10 mobiler som hålls intill kroppen vid användning överskrider dessutom gränsvärdet för redan vid vuxenanvändning. Tekniken har visat sig ha en rad skadliga effekter. Fransk myndighet rekommenderar därför i en ny expertrapport att

Läs mer…

Share
Comments Off on Franska myndigheter skyddar sina barn mot mobilstrålning medan svenska myndigheter blundar.
formats

Europeiska Akademin för Miljömedicin – nya riktlinjer angående ohälsa från elektromagnetisk strålning

    En grupp läkare från Europeiska Akademin för Miljömedicin har gett ut nya riktlinjer för att förebygga, ställa diagnos och behandla sjukdomar orsakade av elektromagnetisk strålning. Första behandlingsåtgärd bör vara reducering eller eliminering av strålningen. Läkarna ger också nya rekommendationer för högsta exponering som även skyddar mot hälsorisker med längre tids exponering, till skillnad

Läs mer…

Share
Comments Off on Europeiska Akademin för Miljömedicin – nya riktlinjer angående ohälsa från elektromagnetisk strålning.
formats

160 vetenskapsmän i appell till WHO och FN – stora hälsorisker med elektromagnetisk strålning

I en appell till FN och WHO skriver över 160 vetenskapsmän i dag att de är allvarligt oroade för de hälsorisker som den ökade elektromagnetiska strålningen från telekom-branschen, bland annat från mobiltelefoner, för med sig. Jag kommer med obehagliga nyheter om våra favoritleksaker mobiler, surfplattor, wifi med mera. För att tala klarspråk de skadar de levande cellerna

Läs mer…

Share
Comments Off on 160 vetenskapsmän i appell till WHO och FN – stora hälsorisker med elektromagnetisk strålning.

Besök NHF:s Modersida, USA

nhf_international