Facebook YouTube
Home Posts tagged "naturläkekonst"
formats

Vad är homeopati?

  Homeopati är en terapimetod som ser människan som en helhet och stärker människan både på det fysiska, emotionella och mentala planet. Homeopati stödjer kroppens eget försvar och stimulerar immunförsvaret till självläkning. Därmed får kroppen förmågan att bota den underliggande orsaken till sjukdom. Enligt homeopatins synsätt är en sjukdom med sina symtom ett uttryck för underliggande obalanser.

Läs mer…

Share
Comments Off on Vad är homeopati?.

Besök NHF:s Modersida, USA

nhf_international