Facebook YouTube
Home Posts tagged "Strålskyddsstiftelsen"
formats

Strålsäkerhetsmyndigheten vilseleder om risker med trådlös teknik i skolan

Införandet av trådlös informationsteknik, IT i skolan har baserats på ett grovt felaktigt underlag från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM påstår att man har ”gjort mätningar” i skolan som visat att strålningen från tekniken är ofarlig. SSM baserar dock sitt ställningstagande på en enda mätning år 2009 i en liten skola utan barn. Verklig exponering kan sammanlagt

Läs mer…

Share
Comments Off on Strålsäkerhetsmyndigheten vilseleder om risker med trådlös teknik i skolan.

Besök NHF:s Modersida, USA

nhf_international