Facebook YouTube

Jordbruk, Ekologiskt & GMO

 

jordbruk_ekologiskt

 

Varför Politiker ska agera mot GMO 

Varför du som politiker ska rösta mot GMOpdf_adobe

 

 

 

 

 • GMO är onaturligt, oftast även en helt biologisk omöjlighet i naturen eftersom man korsar artbarriärer. Den vanligaste GMO- grödan har fått en gen från en bakterie.
 • Det finns ingen efterfrågan ─ Ingen konsument, myndighet eller land efterfrågar GMO
 • Ingen människa vill äta GMO ─  inte ens de som tillverkar det  ─ Vill Du?
 • Det finns inga som helst säkerhetsdata för GMO 
 • Ingen oberoende forskning har utförts på människor eller däggdjur som visar att GMO är ofarligt
 • Långtidsstudier har visat att GMO orsakar lever- och njurproblem samt cancer
 • Vid framställning av GMO bildas helt nya proteiner och dessa kan framkalla allergier
 • GMO-DNA har enligt forskning kunnat sprida sig via kosten in till människans blodbana
 • GMO sprider sig okontrollerat och kontaminerar konventionella och ekologiska grödor
 • Vid GMO-tillverkning ─ när en gen överförs så vet man inte var i genomet den hamnar och vad det får för effekt. Man vet ännu mindre var genen hamnar när den sedan sprids för vinden. Vad händer när man i över 90% av GMO-grödorna sprutar in artfrämmande bakteriegener i växtgenomet och dessa gener sedan sprids med pollen ─ ingen vet!
 • Jo, vi vet att spridning av GMO– gener som i Bt-grödor sprider antibiotikaresistens
 • GMO-grödor som tillverkar medicin kan få ödesdigra konsekvenser när de sprider sig
 • GMO– grödor som bildar insektsgift samt besprutning med insecticider gör att bin och humlor dör  ─  utan bin och humlor så har vi ingen som pollinerar och då får vi inga grödor och i förlängningen ingen mat. Bidöden är redan ett stort hot.
 • GMO-grödor är patenterade, vilket innebär att makten förflyttas från bönderna till ett fåtal storföretag
 • GMO-bruk och hybridfrön gör  att lokala sorter inte utvecklas vilket bidrar till ett  onaturligt, kortsiktigt och ineffektivt jordbruk
 • Det finns ingen skillnad i avkastning mellan hybridutsäde och GMO
 • GMO-bruk, hybridfrön och sortlistor gör att den genetiska variationen minskar.
 • GMO gör bonden livegen, han får inte längre ta egna frön utan måste köpa nytt dyrt utsäde varje år
 • GMO används för att göra grödor sterila i syfte att göra bonden beroende av växtförädlaren, så kallade terminatorfrön
 • GMO-bruk, hybridfrön och sortlistor minskar drastiskt mångfalden.75 % av den biologiska mångfalden inom jordbruket har gått förlorad sedan förra seklet, enligt FAO.
 • GMO-utsäde är 5-14 gånger dyrare än traditionella fröer, som kan sparas och återsås
 • Priset på GMO-utsäde och medföljande herbicider är orimligt höga så att fattiga bönder  hamnar i skuldfällan
 • GMO har sedan det infördes i Argentina ökat fattigdomskvoten från 5% till 50%, Argentina som var i stort sett självförsörjande på livsmedel har fått börja importera allt istället.
 • GMO, sk BT-grödor måste användas tillsammans med farliga bekämpningsmedel som Round up, som innehåller Glyfosat.
 • GMO-grödor som besprutas med bekämpningsmedlet Round up (glyfosat) har resulterat i flera svårbekämpade glyfosatresistenta ogräs
 • GMO-grödor som besprutas med Round up /pesticider skapar resistenta skadedjur
 • GMO ─ människor som arbetar med eller utsätts för Round up får kroppsliga skador
 • Giftigt Round up har redan oåterkallerligt spridits i vår miljö och finns i människors urin i 18 länder i Europa ─ GMO är en stor orsak till denna utveckling
 • Round up och pesticider är redan ett problem i våra vattendrag och renhållningsverk
  ─  GMO är stor orsak till denna utveckling
 • GMO-grödor som besprutas med Round up (glyfosat) kan ej bilda proteiner som är essentiella för människor och däggdjur  ─ och vi får i förlängningen brist på dessa livsnödvändiga proteiner
 • Forskning visar stor korrelation mellan Glyfosat och autism. I USA kommer hälften av alla barn ha autism år 2025 om autism fortsätter stiga i samma takt.
 • GMO har sedan det infördes i Indien medfört att 250 000 indiska bönder har tagit livet av sig, de hamnar i skuldfällan ─  det är inte ovanligt att de tar livet av sig genom att dricka en liter Round up  ─  En bonde i halvtimmen tar livet av sig
 • När man en gång sagt ja till GMO och roundup – så kommer man inte ur systemet
 • Du har makten att säga NEJ till GMO

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ny film – Scientists under attack (trailer)
alarmerande vittnesmål från våra vetenskapsmän om GMO – flera vetenskapsmän berättar hur de attackeras och hur man försöker tysta dem

 

Greenpeace video – GMO, det största bedrägeriet?

 

Mercola – GMO, myter och sanningar

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ogräsmedlet Roundup kan orsaka cancer  Skriver SvD 21 mars 2015

Det verksamma ämnet i ett av världens mest använda ogräsmedel, Roundup, kan vara cancerframkallande, uppger FN. Slutsatsen dras av Världshälsoorganisationens cancerforskningsinstitut IARC, och baseras på studier i USA, Sverige och Kanada.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

EkoMatCentrum

EkoMatCentrum, informationscentrum för ekologiska produkter, har samlat in statistik för att kartlägga inköpen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor 2013. I undersökningen svarade 247 kommuner, landsting och regioner. De som har nått det nationella målet på 25% har listats i årets ”Ekomatsliga” som är en nationell tävling med de i särklass bästa kommunerna, landstingen och regionerna i Sverige avseende inköp av ekologiska livsmedel. De kommuner och landsting som har minst 25 procent ekologiska inköp listas i Ekomatsligan och erhåller diplom för sina ekoinsatser.

pdf_adobe

 

Ekomatsligan 2014

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Sidan uppdaterad 2015-03-21

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Besök NHF:s Modersida, USA

nhf_international
Home VÅRA KÄRNÄMNEN Jordbruk, Ekologiskt & GMO