Facebook YouTube
Home Articles posted by nhfseadmin (Page 7)
formats

Free from Vaccination Abuse

NHF Sweden, Sara Boo and Michael Zazzio, have written a document that the parents can use to stop the vaccination abuse. You will find it under the video, in pdf format free to download.   Free from Vaccination Abuse   Free from Vaccination Abuse_Attachments

Share
Comments Off.
formats

Kallelse till Extra Årsmöte

Kallelse till Extra Årsmöte. Mötet hålls i anslutning till Vaccinhearingen i Göteborg den 14 oktober EXTRA ÅRSMÖTE 2017 Kallelse till extra ÅRSMÖTE 14 okt 2017 den 14 oktober i Göteborg, kl 18.30, föreläsningslokalen i Karl Johans Kyrkas församlingshem

Share
Comments Off.
formats

Trädprojekt i Indien 2017

NHF Sweden tackar innerligt alla som har medverkat i vårt ekologiska projekt som vi genomför i samarbete med Green Tree Foundation. Klicka först in dig på den gröna rutan där det står NHF Sweden plantation   Då kommer du till vår bonde Ashok Reddys plantage där vi har planterat mangoträd. Det finns inlagt 10 bilder.

Läs mer…

Share
Comments Off.
formats

I Italien fortsätter demonstrationerna

Medicinfascismen breder ut sig i Europa, och nyligen antog Italien det nya lagförslaget som har upprört föräldrarna i Italien. Lagen börjar att gälla i september för förskolebarn och i oktober för skolbarn. Om barnen inte vaccineras så blir de portade från dagis. Barn mellan 6-16 år får inte gå i skolan utan att vara vaccinerade – så

Läs mer…

Share
Comments Off.
formats

Freedom Europe – nätdemonstrera för föräldrars medbestämmanderätt

Published on July 7, 2017, by in Alla Artiklar.

  Två hälsofrihetsföreningar i Sverige fick nog och bestämde sig för att något måste göras! NHF Sweden och 2000-Talets Vetenskap, reagerade kraftfullt när det kom till deras kännedom att läget angående tvångsvaccinering i Europa var så illa som det var. Föreningarna visste att medicineliten i flera länder världen över kämpar för att få till stånd

Läs mer…

Share
Comments Off.
formats

Medical tyranny in Italy has to stop

Published on June 21, 2017, by in Alla Artiklar.

”Help me, help me I’m an Italian mom”. So begins a comment on facebook that seriously describes what´s happening in Italy. There has already been about 50 demonstrations. This is not just a question whether vaccines are good or not, is damaging people or not – this is a fight about who has the right

Läs mer…

Share
Comments Off.
formats

Italien tar till storsläggan för att driva igenom tvångsvaccinering

Published on June 20, 2017, by in Alla Artiklar.

“Help me, help me I’m an Italian mom”, så började ett inlägg som fick mig att på allvar få upp ögonen för vad som händer i Italien. Där har redan varit ett 50-tal demonstrationer. Det här är inte bara en fråga huruvida vaccin är bra eller inte, skadar eller inte, utan det är en fight

Läs mer…

Share
Comments Off.
formats

Riksdagen röstade Nej till alla vaccinmotioner (år 2017)

Published on May 10, 2017, by in Alla Artiklar.

Idag fattade Riksdagen beslut angående Socialutskottets Betänkande 2016/17:SoU7,  som innehöll en rad olika åtgärder för folkhälsan. Det som fick en stor del av befolkningen att bevaka just detta ärende var att det innehöll flera motioner som skulle bana väg för såväl fler vaccinationer som tvångsvaccinering. Detta var något som engagerade många, inte bara de som har valt bort vaccin utan även

Läs mer…

Share
Comments Off.
formats

Skrivelse till ansvariga politiker i Riksdagen angående Arkelstens tvångsvaccinering

NHF Sweden har idag skickat en skrivelse till socialutskottets ledamöter och suppleanter samt till samtliga partigrupper i riksdagen. NHF Sweden visar i sitt yttrande att Arkelstens motion om obligatorisk vaccinering i grunden är olaglig och strider mot vår grundlag samt mot en rad internationella konventioner. NHF Sweden visar även hur frekventa allvarliga biverkningar är enligt

Läs mer…

Share
Comments Off.
formats

Det går ej att på laglig väg tvångsvaccinera befolkningen

Den 4 maj ska det fattas beslut om Arkelstens bedrägliga motion. Den är bedräglig på det vis att den strider mot gällande grundlagslagstiftning och därmed aldrig skulle ha skickats in. På samma grund så skall den inte heller beredas i Socialutskottet.    Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp Samhället är

Läs mer…

Share
Comments Off.