Facebook YouTube
Home Archive for category "Alla Artiklar"
formats

Skriv på EU-medborgarinitiativ: Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected

Medborgare i Europa enas för att ändra EU:s regler angående 5G Det europeiska medborgarinitiativet (ECI) Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected har registrerats av EU-kommissionen, och nu den 1 mars 2022 “slår portarna upp” för namninsamlingen i samtliga 27 EU-länder – så även i Sverige! Målet med intitiativet (ECI:n) är att stärka medborgarnas rättsskydd

Läs mer…

Share
Comments Off on Skriv på EU-medborgarinitiativ: Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected.
formats

Till Regeringen: Stoppa omedelbart alla covid-vaccinationer av barn!

Sveriges regering, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har 2022-02-22 mottagit en skrivelse från NHF Sweden, där vi kräver att barnvaccinering när det gäller Covid-19 stoppas. Det motiveras av en rad punkter, bland annat att det finns biverkningar, inklusive att barn dör av vaccinationen. Vaccinerna innehåller skadliga ämnen och inga långtidsutvärderingar finns. Vaccinerna har inget forskningsetiskt tillstånd,

Läs mer…

Share
Comments Off on Till Regeringen: Stoppa omedelbart alla covid-vaccinationer av barn!.
formats

NHF Swedens årsmöte 2022

Kallelse till NHF Swedens årsmöte år 2022 Årsmötet äger rum lördagen den 26 mars kl 18.00 via zoom.Sedvanliga årsmötesförhandlingar för föreningsmedlemmar. Kvällens föredrag kommer att handla om 5G och den ”strålande” tekniken samt EU-medborgarinitiativet (ECI:n) Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected Anmälan senast den 23 mars: nhfsweden@gmail.com eller telefon 0478 – 417 37 Hjärtligt välkommen!

Läs mer…

Share
Comments Off on NHF Swedens årsmöte 2022.
formats

Nytt medborgarinitiativ registrerat av EU-kommissionen ”Stoppa (((5G))) – var uppkopplad men skyddad”

EU-kommissionen har den 7 oktober 2021 beslutat att registrera det europeiska medborgarinitiativet ”Stop (((5G))) – var uppkopplad men skyddad”. Organisatörerna av initiativet uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning för att bättre skydda allt slags liv från risker med radiofrekventa elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning, för att skydda mot miljöpåverkan av 5G och digitalisering, och för att säkerställa

Läs mer…

Share
Comments Off on Nytt medborgarinitiativ registrerat av EU-kommissionen ”Stoppa (((5G))) – var uppkopplad men skyddad”.
formats

Vad riksdagsmännen skulle önska att de visste om Pandemilagen/Covid-19

Regeringen och riksdagsmännen har fått ta del av NHF Swedens remissyttrande. Riksdagsmännen fick även följande text. Ärade riksdagsledamot! Du har kallats in under din julledighet, för ett brådskande beslut. Frågan är om du har hunnit sätta dig in i frågan ordentligt. Kan du ansvara för de konsekvenser som ditt beslut leder till, om du skulle

Läs mer…

Share
Comments Off on Vad riksdagsmännen skulle önska att de visste om Pandemilagen/Covid-19.
formats

Brandy Vaughan hittad död – Ex Whistleblower från Merck som vigt sitt liv åt att avslöja sanningen om vaccin

Visselblåsaren från Merck, Brandy Vaughan, grundaren av Learn The Risk har hittats död. Det rapporterar Erin Elisabeth som noga har räknat alla märkliga dödsfall bland alternativa läkare och aktivister för hälsa.  Dödsorsaken är ännu oklar, men Brandy Vaughan har skrivit ett inlägg som förklarar att hon aldrig skulle ta sitt eget liv. Hon har en minderårig son som

Läs mer…

Share
Comments Off on Brandy Vaughan hittad död – Ex Whistleblower från Merck som vigt sitt liv åt att avslöja sanningen om vaccin.
formats

De nordiska statsministrarna (i maj 2018) är dömda till 10 års fängelse för beslut om 5G

En internationell Tribunal NATURAL AND COMMON LAW TRIBUNAL FOR PUBLIC HEALTH AND JUSTICE har utifrån Romstadgan åtalat och dömt alla de fem nordiska statsministrar (som satt som statsministrar i maj 2018) och som beslutade om implementering av 5G. Domen avgjordes den 30 november. Var och en av statsministrarna har tilldömts 10 års fängelse. Baserat på Romstadgan förbjöds även covid-vaccin

Läs mer…

Share
Comments Off on De nordiska statsministrarna (i maj 2018) är dömda till 10 års fängelse för beslut om 5G.
formats

Bill Gates snurriga vaccinvärld

      Jag har varit väldigt tyst om covid-vaccin och har bara skrivit om det i föreningens egen tidning. SVT:s angrepp på oss har emellertid gjort att jag nu har valt att lägga ut denna information så att alla kan läsa det. Nedan är ett utdrag från artikeln som skrevs redan i april 2020 och

Läs mer…

Share
Comments Off on Bill Gates snurriga vaccinvärld.
formats

SVT:s nya maffiametoder hänger ut människor som vill skydda barn

SVT har sänkt sig till att använda skattebetalarnas pengar för att under ett och ett halvt års tid förfölja flera personer (som antingen försöker att skydda barn från sexuella övergrepp, alternativt försöker att skydda barn från vacciners skadeverkningar), och förvrida vad människor säger för att därefter karaktärsmörda dessa personer genom att sända filmer som produceras

Läs mer…

Share
Comments Off on SVT:s nya maffiametoder hänger ut människor som vill skydda barn.
formats

Regelrådet ger tummen ner för Kjell Asplunds KAM-lagförslag (gäller alternativmedicinsk behandling)

Published on April 30, 2020, by in Alla Artiklar.

Regelrådet ger tummen ner för Kjell Asplunds KAM-lagförslag, som går ut på att begränsa rätten att utföra alternativmedicinsk behandling.    VAD LAGFÖRSLAGET INNEBÄR Remissen innehåller förslag till lag om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt utföra vård och förslag till ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659). Regelrådet: I sak anges författningsförslaget innebära i huvudsak följande. Bestämmelser om

Läs mer…

Share
Comments Off on Regelrådet ger tummen ner för Kjell Asplunds KAM-lagförslag (gäller alternativmedicinsk behandling).

Besök NHF:s Modersida, USA

nhf_international