Facebook YouTube

Plantera träd!

 

NHF SWEDENS INDISKA TRÄDPROJEKT

NHF Sweden åkte till Indien, vår mission när vi reste var att motverka Monsantos framfart i Indien. Företagets GMO-frön med tillhörande växtbekämpningsmedlet Roundup försatte redan utsatta bönder i ännu svårare situation. Detta hade lett till att mellan 200 000-300 000 bönder hade tagit livet av sig. Många tog sitt liv genom att dricka en liter roundup. Vi ville göra något för att förändra detta. Vi ville hjälpa bönderna till ett ekologiskt, hållbart jordbruk.

När vi kom dit, insåg vi dock att de sista åren var det inte längre bara GMO som var ett stort hot. Som sten på bördan hade det dessutom varit en svår nu femårig torka som också påkallade nödvändigheten av att förändra jordbruket så att det samspelade med de nya förutsättningarna. Vi var i kontakt med tre olika föreningar och fastnade för Gangi, och Green Tree Foundation eftersom det bäst stämde överens med vår mission, och de förändringar vi ville se.

Vissa människor brinner med en inre låga, och ägnar hela sitt liv åt att hjälpa andra människor och att försöka förändra världen. Vi hade äran att få träffa en sådan eldsjäl när vi var i Indien. Hans namn är Gangi Setty. Gangi hade redan som barn en stark känsla för det som växte, och för odling. Han såg bönderna arbeta på fälten när han gick till skolan och hade helst velat vara med dem i odlingen.

gangi_small

S. Gangi Setty, grundare och projektledare the Green Tree Foundation

Intresset växte till att även handla om hållbarhet, om miljö och renhållning – att förstå helheten. Nyckelord är mångkultur, permakultur, mellangrödor, kompost, trädplantering och örter och ayurveda… Vi ska snart förklara… Men först lite om organisationen the Green Tree Foundation, som Gangy har startat och som är basen för hans mission.

The Green Tree Foundation

The Green Tree Foundation är en ideell organisation som bildades 2004 in Anantapuramu med syftet att skapa Green Tree-byar med massplantering av träd.  Green Tree Foundation förväntar sig ingenting tillbaka, vilket också är deras motto. Anantapuramu District är det största distriktet i delstaten Andhra Pradesh och utgör en yta på 19 130 kvadratkilometer.

Sedan initieringen så har man verkställt olika “gröna” aktiviteter allt från plantering av köksträdgårdar till avancerade skogsträdgårdar liksom “matskogar”, där man odlar frukträd och som mellankulturer används baljväxter, till exempel mungbönor. Organisationen har drivit upp tusentals småplantor, frön och träd till bönderna i småbyarna ute på landsbygden, till gagn för de kommande generationerna och Gangi har redan nu även fått se de miljömässiga fördelarna.

 

Mungbönor

 

 

Mungbönor odlas som mellankultur, det vill säga de växer mellan träden

Gangi säger:

Vi arbetar lokalt – som ger fördelar globalt. Vi hjälper och stödjer bönderna att plantera träd som är fördelaktiga, att de ger hög avkastning och att de inte är så vattenkrävande och inte tär på grundvattnet. Vi tillhandahåller även teknisk assistans och utbildning på plats åt bönderna. Jag fungerar som en resursperson och åker ut till bönderna.

 

Gangi berättade att odlingssäsongen börjar i juli och pågår till mars, sedan blir det för hett. Distriktet har en nederbörd i medeltal på 381 millimeter och har drabbats av återkommande torka och oregelbunden nederbörd.  På grund av denna oregelbundenhet, torka och globala klimatförändringar så har stapelgrödan  “jordnötter” nästan helt försvunnit från Anantapuramu, vilket har lett till ett jordbruksmässigt dilemma. Bönderna måste bruka sin jord, men kan samtidigt inte acceptera de förluster som orsakas av de återkommande missväxterna. Det är här the Green Tree Foundation kan hjälpa till:

Vi möjliggör för ett alternativt lantbruk, för ett hållbart jordbruk för bönderna genom att se till att inkomsterna matchar kostnaderna för mat och kläder samt foder till boskapen.

 

Vi kom dock lagom till att få vara med på en skörd av just jordnötter, som alltså är en sällsynt gröda här numera.

skörd

Jordnöten är en märklig växt, vars blomma pollineras som vanligt men böjer sig sedan ner i jorden så att frukten kommer att växa ner i jorden där den också mognar.

jordnötter1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skörd1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många strängar på lyran hos Gangi och hans medarbetare

Behovet av alternativa grödor i lantbruket

Eftersom stapelgrödorna åter och igen har misslyckas så har detta lett till stora skulder som orsakar socioekonomiska problem för bönderna och som ofta slutar i självmord. The Green Tree Foundation för fram alternativen, och promotar hirs, baljväxter som mungbönor, och fruktträd i lantbruket. Att odla frukt ger en stabil inkomst, medan hirs och bönor ger protein- och stärkelserik mat för byborna liksom för deras boskap. The Green Tree Foundation jobbar med olika saker;


 • Frö Bank: Gangi hjälper till att upprätta en lokal fröbank. Gangi förser bönderna “gratis” med den efterfrågade mängden frön av hirs, baljväxter och olika sädesslag. Dessa frön resulterar i grödor som hirs, linser och säd som blir till mat, foder och fiber. Sedan får bonden “betala tillbaka” i form av frön från skörden motsvarande det som de har fått plus ett halvt kilo extra som ska gå tillbaka in i fröbanken. På detta sätt ökar denna naturliga, icke-GMO baserade fröbank och nya frön kan distribureras till nya bönder.

 

 • Plantskola:  Organisationen driver en plantskola, där man driver upp plantor, små träd, för jordbrukskulturen som bygger på den skogsmetodik med permakultur det vill säga hållbart jordbruk på naturens villkor som Gangi förespråkar. De undervisar bönder i innovativa metoder med att få kvalitativa ekologiska planteringar, utan GMO, genom deras system. De flesta småplantor som de driver upp på plantskolan är från icke-GMO frön och ekologiska. På detta sätt så kan arvet av olika naturliga sorter bevaras för framtida generationer. Förvaltningen av plantskolan inbegriper ympningstekniker, komposteringssystem och ekologisk bekämpning av skadedjur.

  System för maskkompostering

  NHF Sweden besökte Gangis plantskola som har specialiserat sig på att driva upp träd som en stomme i jordbruket, som en del i permakulturen och ett viktigt hållbart tillskott till böndernas ekonomi. Här planterar Sara Boo, ordförande i NHF Sweden ett Neem-träd. Neem är ett träd som växer snabbt och som kan användas inom ayurvedan, som ett medel mot insekter och mikrober, och används i schampoo och hygienprodukter. Neem används även som en naturlig pesticid i jordbruket. Och Marina Ahlm planterar en Tamarind.

  NHF_planterar

  Lycka är att plantera ett träd – den bästa investering du kan göra för framtida generationer och som kommer att fortsätta växa och frodas länge, länge och ge lycka, mat och välstånd.  The Green Tree Foundation har som mål att plantera 25 000 träd år 2017. NHF Sweden kampanjar för att målet ska uppnås!!

plantera_träd

Här är de personer som har planterat träd genom NHF Sweden 2016

 

 • Undervisning och WorkShops: The Green Tree Foundation och dess resurspersoner och personal håller i utbildningar och workshops för målgruppen, det vill säga för bönder. Målet för dessa workshops är utbildning inom jordbruk. Det kan handla om nya odlingmöjligheter, hur man skördar, hur man förvarar frön, och hur man konserverar frön samt hur man handskas med test-utrustning.  Man gör även bönderna medvetna om marknadsföringsmöjligheterna för deras produkter liksom delger olika innovativa metoder som prövats i andra länder. Workshops ger även möjligheten att vänskapligt dela olika erfarenheter bönder mellan. Här finns öppenhet och kreativitet, att finna nya vägar.

 

  greentree

 • Marknadsföring: The Green Tree Foundation jobbar även med att upprätta kontakt mellan böndernas ekologiska produkter och den ekologiska konsumentföreningen samt till den lokala marknaden. Organisationen hjälper även till att arrangera för exportering av produkter utomlands när det finns efterfrågan och hjälper till på nya innovativa sätt för att bönderna ska få avsättning för sina produkter.

Gangi berättar: Vi odlar till exempel hundratalet örter i våra anlagda skogar och byborna får plocka örterna som sedan köps upp utav ayurvediska företag för att användas i ayurvedisk medicin.

 

 

Här står vi NHF Sweden-representanter framför tavlan med namnet på de hundratalet örter som odlas i denna skog, som Gangi har hjälpt till att anlägga. 

Ayurveda

Marina Ahlm och Sara Boo med Gangi Setty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citronella

Citronella är antiseptisk och används bl a vid infektionssjukdomar och mot insektsbett och är en av örterna som används inom ayurveda mot en rad åkommor.

 

 

 

 

 

 

 

 

// Sara Boo och Marina Ahlm, NHF Sweden

 

 


 

 Green Tree Foundation

donate_green_tree_foundation

 Donera direkt till Green Tree Foundation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Besök NHF:s Modersida, USA

nhf_international
Home Plantera träd!