Facebook YouTube

NHF´s bok “Codex Alimentarius”

Boken “Codex Alimentarius  Global livsmedelsimperialism” är sammanställd och redigerad av NHF:s ordförande Scott Tips. Hittills har han deltagit vid fler Codex-möten än någon annan hälso- och frihetsaktivist.

Scott Tips

Scott Tips

 Codex Alimentarius officiella mål är att skydda konsumenten, men det som händer är i stället att stora transnationella livs-och läkemedelsföretag använder FAO och WHO som verktyg att genom Världshandelsorganisationen WTO verka för att kontrollera den globala marknaden för livsmedel och läkemedel.

 

De använder Codex Alimentarius för att säkerställa stora profiter på bekostnad av människors och djurs hälsa. Detta är möjligt eftersom många som sitter i kommissionen är politiska byråkrater som ofta inte är sakkunniga i hälsofrågor, och för att delegaterna också är utsatta för starka påtryckningar och aggressiv lobbyverksamhet från de globala storföretagen samt på det sätt som Codex administreras.

 

bokbild_codex

Bibliotektjänst, Lektör Nils-Olof Bjellvi har recenserat boken, i BTJ-häftet 

Han inleder så här: “Codex Alimentarius uppges vara ett internationellt hot mot vår hälsofrihet då organisationen – lierad med FN – håller på att förpassa kosttillskott och liknande produkter till att stå under kontroll av läkemedelsindustrin och ett samarbetsvilligt regeringsmaskineri.”
Bjellvi tar även upp att boken beskriver att delegaterna som utformar Codex-reglerna är byråkrater, som ofta verkar stå i skuld till de multinationella läkemedelsföretagen som enbart vill ta fram kemiska versioner av naturliga hälsolivsmedel och kosttillskott, företag som verkar för en monopolisering på området. 
Bjellev avslutar så här: “Codex-kommissionen och dess kommittéers åsikter anses grundas på politik, egenintresse och skrämseltaktik för att undervärdera värdet av naturliga kosttillskott. Detta utvecklas närmare i artiklarna. Bokens innehåll förmedlar en intresseväckande infallsvinkel inom ett aktuellt ämnesområde vilket bör vara av intresse för politiker och allmänhet. “

 

Vem vinner mest på onödiga “standarder” och “rekommendationer” och som vinner laga kraft medan du läser dessa ord?

Hur passar Codexprocessen som hand i handske i en rad andra uppkommande avtal, överenskommelser och andra verkställande arrangemang som sprider sig som ett kontrollnät över både individer och företag?

Hur passar EU, NAFTA, CAFTA, FTAA och den kommande Amerikanska Unionen in i detta scenario?

Varför är de konventionella medierna så egendomligt tysta om Codex Alimentarius?

Varför är Codexmötena några av de minst demokratiska institutionerna som existerar?

Hur kommer det sig att en relativt liten grupp hälsofrihetsälskande individer och organisationer utmanat denna process under mer än ett decennium?

Vad behöver du veta nu för att handla rätt och skydda dig själv och din hälsa?

 

Svaren på dessa och andra frågor hittar du i den här boken. Du får ta del av vad människor berättar som har följt Codex under många år.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Beställ boken Codex Alimentarius

bokbild_codex

Pris:  150 kr + 55 kr frakt = 205 kr
För medlemmar i NHF Sweden: 100 kr + 49 kr frakt = 155 kr

obs! vid beställning av 2-3 böcker så är frakten 79 kr

Om du vill bli medlem nu, så lägg till 240 kr för medlemskap så får du även boken till medlemspriset 155 kr  totalt = 395 kr

I medlemskapet ingår 4 nummer av tidningen Hälsofrihet. Medlemskapet gäller per kalenderår.

NHF Swedens bankgiro: 445-6182 

Bokbeställning

Kontakta NHFSweden ifall du vill bli återförsäljare av boken

 

 

 

 


                              

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Home Codex Alimentarius NHF´s bok “Codex Alimentarius”