Facebook YouTube

Elektromagnetisk strålning

strålning

 

I maj 2011 antog Europarådet Resolution 1815 där det i punkt 8.3.2 ordagrant står:

“För barn i allmänhet, och för skolor och klassrum i synnerhet, prioritera trådbundna Internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner i skolan.”

 

Trots detta skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM i oktober 2011 ut ett brev till landets alla kommuner där man tvärtemot påstod att all trådlös kommunikation var säker och att ingen försiktighet i frågan var nödvändig.

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………………………………………………………………

Strålskyddsstiftelsen

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som verkar för att skydda människor och miljö mot skadlig strålning genom att informera om hälsorisker och ge rekommendationer om hur de kan minskas. De har Europarådets resolution 1815 som utgångspunkt.
Strålskyddsstiftelsen har samlat allt du behöver veta om strålning: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/

Barn är särskilt känsliga Mobilstralning-Maja-huvudvark-290px

Pressmeddelanden

Fakta

Råd för att minska riskerna

Vittnesmål

………………………………………………………………………………………………………………

Kalle Hellberg, Maxicom:

Är elektromagnetisk strålning en hälsorisk?

Du kanske tycker att det är konstigt att ett företag som jobbar i telekombranschen och även säljer trådlösa produkter, går ut offentligt med att dessa produkter är hälsovådliga? Vi på Maxicom tror att vi är ganska ensamma om detta i Sverige (det är, lite skämtsamt, vi och systembolaget som uttalar “köp inte våra produkter”), men anser att det är varje säljares skyldighet att upplysa kunden om dessa risker. 

Det är många i branschen som vet detsamma som vi, att den trådlösa tekniken utgör en stor hälsorisk, men man håller tyst om detta för att inte “störa affärerna”, vilket väl är en fråga om moral. Vi vill ge dig insyn i problemet, så du kan ta ställning till om du vill utsätta dig själv och andra för dessa skaderisker. D

Den samlade oberoende forskningen om hälsorisker med elektromagnetisk strålning är totalt enad, denna strålning är skadlig och kommer att innebära en mycket stor katastrof inom några år. När du hör andra uppgifter så betänk att det här som alltid, ligger ekonomiska aspekter bakom det sagda. Telekomindustrin anses vara så viktig ekonomisk faktor att inget får störa dess existens, vad spelar då ett antal sjuka eller allvarligt skadade personer för roll?

Läs mer: http://www.maxicom.se/Stralningsrisker.php

………………………………………………………………………………………………………………

Elöverkänsligas Riksförbund

Allt fler människor mår dåligt i IT-miljö och vid användning av elektrisk/elektronisk utrustning. Vanliga symptom är hudbesvär, huvudvärk, eller influensaliknande symtom, illamående, yrsel eller ljuskänslighet. Många får symtom från nervsystemet; upplevd stress, försämrat korttidsminne, koncentrationsproblem och onormal trötthet/utmattning.

All elektrisk utrustning avger elektromagnetiska fält. Mobiltelefoni och utrustning för trådlös kommunikation avger högfrekvent elektromagnetisk strålning och mikrovågor. Många forskningsresultat visar att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning allvarligt kan påverka vår hälsa.

Minst 200.000 svenskar, eller 3.1% av Sveriges vuxna befolkning, uppgav i en hälsoenkät att de är överkänsliga för elektriska/magnetiska fält (Miljöhälsorapport 2001/Hälsoenkät 1999).  Enligt Socialstyrelsen senaste rapport från 2009 har vi nu c:a 3.2% elöverkänsliga, vilket med en befolkning på 9 miljoner blir nära 300 000 drabbade, 0.4% eller c:a 36 000 hade svåra besvär. (Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009/Hälsoenkät 2007, du hittar hela rapporten på www.socialstyrelsen.se)

https://eloverkanslig.org/

 

………………………………………………………………………………………………………………

Newsvoice

 

………………………………………………………………………………………………………………

Strålning från surfplattor och mobiler främjar cancer visar ny forskning

EU-kommission lämnar ny rapport om strålningens ofarlighet 

Samma dag som en ny stor djurstudie bekräftar tidigare forskning om att exponering för 3G-strålning ökar cancerrisken vid mycket låga nivåer lämnar alltså EU:s expertgrupp en rapport som påstår att det inte finns några hälsorisker. http://www.powerwatch.org.uk/news/2015-03-08-lerchl-RF-co-carcinogen.asp

EU-rapporten får spridning i media http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/inga-belagg-for-halsorisker-fran-elektromagnetiska-falt
http://www.powerwatch.org.uk/news/2015-03-02-scenihr-process.asp

40 miljöorganisationer är mycket kritiska till den nya EU-rapporten som allvarligt brister i objektivitet och helt saknar representanter från de många forskare och experter som under senare år uttryckt stor oro för att allmänheten utsätts för allvarliga hälsorisker med strålning från trådlös teknik och att beläggen för hälsorisker vuxit kraftigt under senare år. Bland annat har upprepade undersökningar de senaste 2 åren bekräftat att mobilanvändare löper förhöjd risk för aggressiv hjärntumör. Här reds begreppen ut om hur EU:s expertgrupp kunde snedvrida rapporten!

Organisationerna kräver nu att EU-kommissionen annullerar den nya rapporten och tillsätter en mer balanserad utredning som inte domineras av experter med bindningar till mobilindustrin.

………………………………………………………………………………………………………………

Internet och surfplattor förstör barnens hjärna

Om barnen forsätter att använda digitala medier som i dag kommer vi att få dramatiskt fler dementa i framtiden. Barnens liv kommer att förkortas. Det säger Manfred Spitzer som är psykiater, psykolog och hjärnforskare. /Newsvoice

…..………………………………………………………………………………………………………..

Mobiler fungerar inte i nya bostäder – mobiltäckning kolliderar med energiambitionerna

Hela branschen “kliar sig i huvudet” för att hitta en lösning. Sändare i trapphusen fungerar inte eftersom säkerhetsdörrarna in till längenheterna stänger ute både tjuvar och mobilsignaler. Att sätta in sändare i lägenheterna är inget man vågar sig på med tanke på debatten om farlig strålning.

……………………………………………………………………………………………………………..

En hearing i Senaten (USA) om strålningens risker, 10 min.

Forskare berättar hur de har funnit en flera gånger ökad risk för hjärntumör, även maligna, hos dem som använde mobil mycket under flera år, samt att barn är känsligare för strålning och att man ska använda hörlurar för att minska risken

……………………………………………………………………………………………………………..

Dubbelt så många musfoster dog, när de utsattes för elektromagnetisk strålning

Strålningsgenetikern Hakon Fröhléen är expert på strålningseffekter på arvsmassa. Han har på uppdrag av Statens Strålskyddsinstitut undersökt 45-50000 gravida möss och funnit dubbelt så många döda musfoster hos dem som utsattes för elektromagnetiska fält som hos de andra. Eftersom han inte fann någon ökning av antalet missbildningar hos de överlevande fostren tycker han ändå inte att hans forskning är alarmerande för gravida kvinnor. /Newsvoice

………………………………………………………………………………………………………………

Brev till politiker
TRÅDLÖS TEKNIK – EN HÄLSOFARApdf_adobe

Detta har jag skickat till alla riksdagsmän med ett särskilt skick till statsministern.

Hoppas det får någon effekt.

Med hälsning

Kjell O

……………………………………………………………………………………………………………..

Uppdaterad 2015-03-16

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Besök NHF:s Modersida, USA

nhf_international
Home VÅRA KÄRNÄMNEN Elektromagnetisk strålning