Facebook YouTube

Hälsa & Naturlig mat

mat_hälsa 

Enligt Världshälsoorganisationen,WHO, är definitionen på hälsa 

“Ett tillstånd av fullständigt fysisktpsykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.”

 


 

Läs mer:

Argumenten som visar varför ekologiskt är hållbart

Varför ekologiskt? Jo, för att jordbrukskemikalier är en av de vanligaste dödsorsakerna på vår jord

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Home VÅRA KÄRNÄMNEN Hälsa & Naturlig mat